HOTLINE: 0915 118 038 congnghequangcaotre@gmail.com

Thành lập doanh nghiệp, khởi nguồn của sự thành công.

Các thủ tục hành chính liên quan đến thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, giải thể, chuyển đổi luôn tốn thời gian và khá phức tạp.

tu-van-doanh-nghiep

1. Để trợ giúp vấn đề pháp lý cho doanh nghiệp chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

• Tư vấn thay đổi tên công ty (tên tiếng Việt; tên tiếng Anh; tên viết tắt)

• Tư vấn thay đổi địa chỉ công ty;

• Tư vấn thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website;

• Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm:

– Tư vấn rút ngành nghề kinh doanh;

– Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh;

• Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: Tư vấn tăng vốn điều lệ công ty, Tư vấn giảm vốn điều lệ;

• Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

• Tư vấn thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp;

• Tư vấn thay đổi thành viên, thay đổi cổ đông công ty;

• Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông công ty;

• Tư vấn Thành lập chi nhánh công ty;

• Tư vấn Thành lập văn phòng đại diện;

• Tư vấn Lập địa điểm kinh doanh;

• Các nội dung khác có liên quan.

2. Đại diện thực hiện các thủ tục:

Để khách hàng không tốn thời gian, kinh phí đi lại, làm việc, chúng tôi nhận đại diện cho khách hàng để thực hiện các thủ tục liên quan, đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với chi phí rẻ nhất, thời gian hoàn thành trong hạn định của pháp luật.

tu-van-doanh-nghiep

 

KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU VUI LÒNG LIÊN HỆ:

HOTLINE: 0915 118 038